بنام انکه هر حرکتش بر نظم ومنطق وحکمت استوار است و آن که در کنار بستن هر  باب رحمتی از روی حکمت عاشقانه بابهای دیگر بی کران رحمتش را به روی بندگانش باز میکند .

چهارمین سال درگذشت استاد امید علی نحوی است، روشندل بلند قامت چهارشانه خوش چهره با ظاهر کاملا مرتب واراسته وهنری که عینک دودیش کمترین گمان را بر نابینائیش ایجاد نمی کرد، گرچه خود در قید حیات نیست، اما با آثارش در حیات ما جلوه دارد. به همین منظور فرصت را غنیمت شمردیم تا مروری بر شرح زندگیِ هنری و دستاوردهایش داشته باشیم تا آنان که این استاد فرهیخته روشندل  را تنها با یک نام می‌شناسند، با وی بیشتر و بهتر‌ آشنا شوند.

 

 

مرحوم استاد امید علی نحوی فرزند قربانعلی متولد سال 1328 بوده که در استان همدان(شهرستان رزن) در خانواده ای هفت نفره (4برادر ویک خواهر)متولد شده مرحوم پدرش به شغل کشاورزی مشغول بوده و مادرش خانه داربوده، ایام طفولیت را با تمام پاکی و یکرنگی با نوای دلنشین ساز نی وتنبورپدر در پرتو مهر بی دریغ مادر تا سن پنج سالگی گذرانده و در سن پنج سالگی بر اثر بیماری سرخک یکی از چشمان وی نا بینا شده که با پیگیری های پدر در سال 1333 برای ادامه معالجات به تهران امده و مدت یکسال مشغول درمان شده اما متاسفانه معالجات نتیجه ای نداشته  واستاد بینائی چشم دیگر را هم از دست میدهد .در سال1334 با توجه به شرایط بوجود امده و روحیه معنوی پدرمرحوم استاد نحوی وبه توصیه یکی از دوستان مرحوم پدرش وتشویق و ترغیب پدر وارد هنرستان شبانه روزی موسیقی نابینایان رودکی تهران وابسته به  هنرستان عالی موسیقی میشود لازم به ذکر است این هنرستان قبل از  انقلاب اسلامی تعطیل گردیده ولی امروزه با همان نام مشغول فعالیت میباشد فعالیت علمی این هنرستان شامل دو قسمت دروس عمومی و تخصصی موسیقی بوده که مدیریت دروس عمومی به مدیریت مرحوم روحانی وسرپرستی مرحوم علی اکبر کابلی بوده ، دروس عمومی  شامل   فارسی، حساب، شرعیات و.. در غالب دوره تحصیلی شش ساله تدریس میشده ومدیریت قسمت موسیقی بصورت تخصصی بر عهده  استاد مرحوم حسینعلی وزیری تبار بوده که ایشان از اساتید برجسته موسیقی و از نوازندگان چیره دست بود که در نواختن ساز قرنی تبحر داشته که از اثار استاد میتوان اهنگهای مختلف مثل الهه ناز وبرنامه گلها را نام برد.لازم به ذکر است این هنرستان از برجسته ترین اساتید زمان خود نظیر استاتید علی محمدرشیدی ،هوشنگ ظریف،حسن منوچهری ،جواد معروفی وسلیمی فرزان  در زمینه اموزش پیانو، عود ،ماندلین،اکاردئون،تار وسه تار،تئوری موسیقی(نظری)، سلفژ،تناسب علم موسیقی (هارمونی)وارکستراسیون بهره میبرده  .

استاد امید علی نحوی پس از ورود به مدرسه سعی در هماهنگ نمودن خود با سایر دوستان نموده که بخاطر پایین بودن سن ولهجه ترکی مورد توجه دوستان واساتید بخصوص استادجواد معروفی قرار میگیرد  و براساس صحبتهاو راهنماییهایی که  بامرحوم وزیر تبار داشته وبه توصیه ایشان به فراگیری ساز پیانو نزد استاد جواد معروفی مشغول شده  که تا سال1341ادامه داشته

 

استاد با توجه به محدودیت بینائی ودوری از خانواده که داشته مجدانه به تمرین وفراگیری پیانو میپردازد بطوریکه از اواسط سال1335بعنوان نوازنده  پیانو وارد ارکستر ایرانی هنرستان شده (لازم به ذکر است که سرپرستی این ارکستر تا سال 1337 بعهده استاد وزیر تبار واز سال1337بعهده استادجواد معروفی بوده) ودر این ارکستر با دوستانی که امروزه هرکدام از اساتید به نام هستند اشنا میشود که از این میان میتوان به اساتید زیر اشاره کرد:

مرحوم محمود بلوری،طباطبائی، پرویز محبوب، شیرین ابادی،سید حسن موسوی،خسرو چناریان،سید یعقوب صحاف،برزوئی،جعفریان،عارف وچایچی.

مرحوم نحوی خود بیان داشته که پایه ریزی وجهت گیری موسیقی خود را از مکتب استاد جواد معروفی دارد وهرچه در محضر استاد به هنر جوئی پیانو وسلفژ (ازسال1334تا1336)مشغول بوده را جزء پربارترین لحظات عمر خود بیان می دارد.

مرحوم نحوی از افتخارات زندگی خود اشنائی با استاد هوشنگ ظریف را درسال1337 می داند که  استاد ظریف دران زمان به استخدام وزارت فرهنگ وارشاد درامد ه  وبعنوان هنراموز سازمان پیش اهنگی ومامور به مدرسه نابیایان شده  ، مرحوم نحوی در محضر این استاد فرزانه از سال 37 تا سال 39 به فراگیری ساز ماندلین می پزدازد واز اوایل سال 1338همزمان با ارکستر ایرانی در ارکستر فرنگی هنرستان به نوازندگی ساز ماندلین می پردازد که تا اواخر سال 38 ادامه می یابد از نکات قابل ذکر ان است که رهبری این ارکستر به عهده علی محمد رشیدی بوده که این سراغاز فصلی جدید در زندگی هنری مرحوم نحوی میشود چرا که استاد رشیدی هنراموز سرود وموسیقی بوده واز نوازندگان چیره دست اکاردئون که این اشنائی باعث میشود استاد نحوی در کنار ساز پیانو از سال 1338 تا 1341در محضر استاد رشیدی ساز اکاردئون ومبانی سرود وموسیقی گروهی را فراگیرد واز سال 1338 به بعد در ارکستر فرنگی به نوازندگی اکاردئون بپردازد ودر خلال سالهای 1336 تا 1338دانسته های خود در زمینه سلفژ وتئوری را در محضر این استاد فرزانه کامل نماید

مرحوم نحوی که با جدیت فراوان به فراگیری پیانو مشغول بوده  با توجه وعلاقه ای که به کار گروهی وسرود داشته با ورود استاد سلیمی فرزان از سال 1338تا سال 1340در محضر این استاد به فراگیری سلفژ وتکمیل مبانی گروهی می پردازد واز سال 1339 بواسطه رویکردی که به سازهای ایرانی پیدا میکند ساز ماندلین را رها کرده ودر محضر استاد هوشنگ ظریف تا سال 1341 به فراگیری ساز تار می پردازد مرحوم نحوی بیان نموده در خلال مراجعاتی که با سایرین به هنرستان موسیقی وقت به مدیریت گیتی امیر خسروی (سال1335 تا1338)داشته در اوایل سال 1338 با صدای ساز عود استاد حسن منوچهری اشنا می گردد واز ان زمان شروع به فراگیری ساز عود مینماید که این کسب فیض تا بعد از سال 1344 هم ادامه پیدا می کند.بهر حال هنرستان شبانه روزی موسیقی نابینایان در اواخر سال 1342 بنا به دلایلی تعطیل میشود وهریک از محصلان به گوشه ای از کشور عزیمت میکنند مرحوم استاد نحوی ضمن حفظ ارتباط خود با اساتیدش وادامه کسب هنر در محضر انان سعی میکند رابطه خودرا بادوستانش هم حفظ نماید

 

لذا با توجه به شرایط استاد(محدودیت بینایی) وعدم منابع در آمدی ثابت وپائین بودن سن ،ایشان با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند مرحوم نحوی درخاطراتشان بیان کرده اند که بواسطه لطف خداوند ومحبت دوستان مشغول  تدریس موسیقی بصورت خصوصی و درمدارس آن زمان میشودو ضمن حفظ رابطه خود با اساتید و دوستانش سعی در تکمیل دانسته ها وهنر خود می نماید تا اینکه به واسطه توصیه استاد هوشنگ ظریف وحسن توجه استاد جواد معروفی  استاد نحوی به ابادان عزیمت کرده وبا توجه به اینکه در عنفوان جوانی بوده در قسمت امورهنری شرکت نفتمشغول فعالیت میشود میشود وبعد از مدتی بعنوان نوازنده پیانو در رادیو ابادن مشغول اجرای زنده برنامه میشود لازم به ذکر است به عنوان سایر فعالیتهای استاد در این دوران میتوان همکاری با تئاتر خوزستان (پروین مرشدی)وهمکاری با خوانندگانی چون عزیز اسکندری ومرحوم اقاسی را نام برد این روند فعالیتی تا اوایل سال 1345 ادامه داشته تا بنا به دلایلی استاد از شرکت نفت خارج شده وبه تهران عزیمت مینماید پس از مراجعه به اساتید قبلی خود (که استاد همواره خود یاد کرده در حق وی پدری کرده اند)با استاد هوشنگ ظریف وعلی محمد رشیدی صحبت کرده وبواسطه استاد ظریف که در سازمان پیش اهنگی مسولیت داشته وتائید استاد رشیدی در امر تدریس سرود وگروههای موسیقی وسلفژ به سازمان پیش اهنگی کشوری معرفی شده ودر همان سال  بعنوان سرپرست ومربی سرود.وسلفژبه پیش اهنگی اصفهان  معرفی میشود واستاد از سال 1345رسما بعنوان سرپرست ومربی مشغول تدریس سلفژ وگیتار وماندلین میشود.شایان ذکر است استاد نحوی تا سال 48 بصورت پراکنده به اجرای زنده برنامه در رادیو ابادان پرداخته .مرحوم نحوی ضمن خدمت درسازمان مذکور از سال46 در مدارس مختلف به عنوان معلم موسیقی وسرود فعالیت نموده در گفتوگوهایی که با استاد نحوی داشتم ایشان تحول زندگی خود را اشنائی با استاد ناصر.فرهمند بیان میکند که زمینه ساز ورود ایشان به جامعه هنری تئاتر  اصفهان گردیده بطوریکه مرحوم نحوی در اثر معروف استاد فرهمند با نام تخت جمشید در اتش به اجرای موسیقی می پردازد واین همکاری تا سالیان بعد وبا گروههای مختلف سپاهان و...... واساتیدی مانند ارحام صدر وحریرچیان  وشمس ومرحوم بابا فاضل و ...ادامه  می یابد همکاری در تئاتر باعث میگردد تا مرحوم نحوی با بزرگان وهنرمندان رادیو اصفهان(اساتید هوشنگ حریرچیان،هوشنگ خزالی ونصرا... وحدت )اشنا شود و زمینه ورود مرحوم نحوی به رادیو اصفهان جهت اجرای زنده برنامه وعضویت در ارکستر رادیو اصفهان به سرپرستی مرحوم استاد حسن کسائی (که از سال 1353به سرپرستی مرحوم استاد محمود بلوری شد) فراهم شودکه در این مدت استاد نحوی با اساتیدونوازندگانی نظیرفضل الله شیرانی ( سخا ) ،حسین کیوان، خسرو چناریان،محبی، اسکندر آبادی ، استاد جلیل شهناز،برازنده،مطاع،برادران یزدانی،براداران بهشتی،علی خان ساغری،پازوکی،گوهریان ،تجویدی، بلوری ونورانیان فر فراهم شوداستاد نحوی به توصیه دوستانی نظیر مرحوم جوانمردی (ریاست کارگزینی اداره کل  اموزش وپرورش ان زمان)واستاد حریرچیان در سال47 اقدام به راه اندازی اموزشگاه موسیقی رودکی بعنوان اولین اموزشگاه در مجتمع سلطانی(پاساژ پلار) واقع در خیابان چهارباغ پائین می نماید مرحوم نحوی به واسطه ارادت خاصه ائی که به ائمه  بویژه امام رضا وحضرت اباالفضل که داشته وتاسی به جده طاهره مادرش که از سیدین به نام رزن (خمیگان) بوده  بواسطه فامیلی مادر نام هنری اردشیر نبوی را انتخاب می نماید ودر زمینه اموزش تخصصی اقدام به فعالیت مینماید مرحوم نحوی در سال 48 به واسطه اشنائی با استاد شجاعی نوازنده قرنی وصمد عقاب در تئاتر اصفهان برای اجرای زنده برنامه در رادیو شیراز دعوت میشود که این همکاری تا سال  1350 بصورت پاره وقت ادامه داشته مرحوم نحوی در سال 50 از طرف پیش اهنگی استان اصفهان وبه دعوت استاد علی محمد رشیدی به اردوگاه کولک چال تهران جهت گذراندن دوره اموزشی مربیان سازمان پیش اهنگی ایران دعوت شده ودر این دوره دانسته های سلفژ و وتئوری وگروه کر وسرود را با بالاترین نمره طی مینماید واز سال 1350 بعنوان سرپرست سازمان پیش اهنگی استان اصفهان انتخاب میشود وتا سال 59 این همکاری ادامه می یابد مرحوم نحوی با توجه به احساس مسولیتی که در قبال جامعه نابینایان در خود احساس می کرده در این سال به عضویت هیئت مدیره انجمن نابینایان اصفهان در می اید ودر زمینه سرود واموزش موسیقی فعالیت می نماید بطوریکه در سال 1360به عنوان نابینای نمونه انتخاب میگردد وبا توجه به جدیت وکوششی که انجام می داده در تاریخ 19/5/56به استخدام رسمی اموزش وپرورش در رسته هنر دراید روند فعالیتهای استاد نحوی در اموزش وپرورش ،اموزشگاه،رادیو وتئاتر ادامه می یابد تا سال 57 انقلاب اسلامی به پیروزی میرسد.با پیروزی انقلاب اسلامی وقرار گرفتن جامعه در شرایط بحرانی واز طرفی شروع جنگ باعث کاهش زمینه های هنری ومحجور ماندن اکثر هنرمندان میشود اما مرحوم نحوی همواره بیان مبنمود که انقلاب اسلامی باعث رشد وارتقائ هنر به جایگاه رفیع خود گشته وباعث اعتلائ وارتقائ جایگاه هنر وهنر مند شده چنانکه اعتقاد وی به این سخنان را میتوان در گفتار ورفتار وفعالیتهای هنریش دید بطوریکه مرحوم با پیروزی انقلاب اسلامی مامور به خدمت در قسمت امور تربیتی اموزش وپروزش جهت ایجاد گروههای سرود وساخت وتنظیم سرودهای انقلابی شده که با شروع جنگ تحمیلی از سال 30/6/59به مشارکت در کمیته های مردمی مشغول به خدمت در قسمت امور هنری بسیج شده و از سال 60بعنوان مربی سرود وموسیقی بسیج استان  وسازمان جوانان هلال احمر انتخاب شد ه (که در این همکاری با هلال احمر توانسته مقام اول کشوری را بدست اورد)که این روند تا پایان عمر مرحوم نحوی ادامه داشته همکاری مرحوم نحوی در این سالها با سازمانهای دولتی فقط به بسیج ختم نشده وی از فعالان امور هنری در سپاه پاسداران نیز بوده که از بدو تاسیس سپاه علاوه بر اجرای سرود مراسم های مختلف سپاه در جهت راه اندازی گروه موزیک در پادگانهای مختلف وهمچنین افتخار همکاری با سایر سازمانها ونهادهای وابسته به ان را دارد چنانچه وی از بدو تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی وارد این سازمان شده ومسولیت امور هنری در ارتباط با گروههای موسیقی وتئاتر را با هدف خدمت به هموطنان جنگ زده عهده دار میشود وتا سال 1370این همکاری ادامه می یابد وی از سال 1360 با ایجاد سازمان ستاد شاهد توسط بنیاد شهید یعنوان مسول موسیقی وسرود عهده دار خدمت به خانواده معظم شهدائ وفرزندان شاهد شد ه باید یاد اور شویم که مرحوم نحوی از سال 1357 در ادامه فعالیتش در صدا وسیما از قبل از انقلاب مجدد جهت همکاری به صدا سیما به عنوان مسول اجرائی وهماهنگی سرود وموسیقی دعوت شده ودر واحدگروه اجتماعی جبهه وجنگ وواحد کودک ونوجوان مشغول شده وی در واحد کودک ونوجوان ضمن تشکیل گروه سرود وضبط سرودهای انقلابی و ساخت موسیقی جهت برنامه های مختلف که از مجموعه برنامه های تلویزیونی قاصدک به کارگردانی مجید قناد وجرموز ومجموعه 12 قسمتی فصلها به کارگردانی صمصام ونویسندگی خانم میرمعصومی میتوان  اشاره کرد ،در گروه جبهه وجنگ هم فعالیت گسترده ای داشته که به مسولیت اقای عزیزالهی وکرباسیون دران زمان بوده که میتوان به بیش از یکصد اهنگ رزمی ومارش در زمینه های مختلف دفاع مقدس اشاره کرد از جمله این سرود واهنگها میتوان سرود رهگذر را که برگرفته از ملودی استاد دارابی وموزیک وتنظیم مرحوم نحوی به نت نویسی تورج نحوی وشعر از استاد بهرامی میباشد اشاره کرد همچنین مرحوم نحوی مجموعه البومهای سرود برای بسیج ضبط کرده که بعنوان اولین کاست سرود واهنگهای حماسی  به جبهه های حق علیه باطل ارائه شده که از نمونه انها میتوان گلبرگ سرخ لاله ها ،مادرم من شهیدم و..را نام برد این روند تا سال 1370 بصورت پیوسته ادامه داشته واز سال 72 ضمن فعالیت در واحد کودک اقدام به راه اندازی ارکستر صدا وسیمای اصفهان نمود ه که اساتیدی نظیر منوچهر یزدانی،مرتضی نورانیان فر،منوچهر نحوی،مصطفی بطلانی،محمد مراد دارابی،تورج نحوی،خاکسار،مجید کوثری ودرخشانی در ان فعالیت داشته اند واثار متعددی را به ضبط رسانده اند که از جمله ان میتوان قطعه دزدیده چون جان میروی نام برد که این ارکستر تا اخر سال 72 فعالیت نموده.مرحوم نحوی در این 14 سال حضور در صدا وسیمای اصفهان بیش از ....اهنگ در ارشیو صدا  وسیما ی اصفهان موجود دارد.مرحوم نحوی درسال 1361 بواسطه حضور گسترده اش درجامعه هنری بعنوان مسول موسیقی وسرود هلال احمر استان اصفهان منصوب شده ودر کنار دوستانی نظیر استاد عنایت ورسولی مشغول اماده سازی گروههای سرود وموسیقی هلال احمر میشود که اجراهای بسیاری را در داخل وخارج  بصورت گروه ارکستر وگروه سرود داشته اند لازم به ذکر است که سرود مرحوم نحوی در ارتباط با ازادی اسرا بصورت کشوری پخش شده .مرحوم نحوی از ابتدای سال 1363 همکاری خود را با اداره ارشاد اصفهان گسترش داده وعلاوه بر اموزشگاه خود که بصورت نیمه رسمی در خیابان اردیبهشت بوده وفعالیت مینموده بعنوان مدرس پیانو در هنرستان موسیقی اصفهان به ریاست سعید نعیمی منش در کنار اساتیدی چون کیانی نزاد وپایور،بهمن رجبی،محمد اسماعیلی،بهروزی نیا،سینکی.،محبی،رضایی نژاد، رستمیان ،شاهزیدی،افتخاری قاضی و..مشغول تدریس شده وبه عضویت ارکستر هنرستان که شامل اساتید نعیمی منش،بهروزی نیاوملک مسعودی ،کیانی نژاد و.همایون یزدانی ،ازاده فروسامانی و...بوده درمی اید ودر همان سال در تاریخ 8/2/63درخواست راه اندازی رسمی اموزشگاه وی ثبت ومورد بررسی قرار میگیرد استاد نحوی با سابقه ای که در کار تئاتر در خوزستان واصفهان داشت در همان سال طی حکمی از طرف اداره ارشاد بعنوان مسول موسیقی تئاتر اصفهان منصوب شده واین انتصاب تا سال 69 ادامه می یابد که مرحوم نحوی را می بایست با اطمینان کامل علاوه بر موسیقی از پیشکسوتان عرصه موسیقی تئاتر در اصفهان دانست چرا که وی در کارنامه هنریش فعالیتهای زیادی را در این زمینه به ثبت رسانده است وی در نمایشنامه های هنگامه دیدار،مامور،پنهان در صدف،راز کبری،نبرد حطین،میهمان،یل،شب،ایوب،گلریزانفبهشت گمشده،عمو دلار،سومین شب،اسیابان،فراراز همراه،عدالت اقای جک مایر،سه شب راحت،حلاج مظلوم بالای دار و...بعنوان اهنگساز ونوازنده فعالیت کرده وی در جشنواره های تاتر فجر سال های 63تا67 وجشنواره کارگری در شهریور 1366با تئاتر ایوب به کارگردانی ابوطالبی ونویسندگی حشمتی  ودر مهر ماه سال1366در جشنواره دانشجوئی با تئاترگلریزون به کارگردانی جهانبخش سلطانی وابسته به جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان حضور داشته ودر سومین جشنواره تئاتر فجر  در سال 1363توانسته لوح زرین سومین جشنواره تئاتر فجر را اخذ نمایدودر چهارمین جشنواره تئاتر فجر با تئاتر یل وبهشت گمشده مقام نخست تنظیم ودر پنجمین جشنواره تئاتر فجر با تئاتر راز کبری به کارگردانی ابراهیم کریمی وتئاتر خواجه تاج دار به کارگردانی احمد اشرفیان به عنوان موسیقی برگزییده انتخاب شده ونامزد دریافت لوح زرین جشنواره شده وی در کارنامه هنر تئاترش انتصاب بعنوان مسول موسیقی جشنواره تئاتر استانی راااز سال 65تا69 داراست مرحوم نحوی در سال 64 بعنوان مسول سرود وموسیقی واحد فرهنگی-سیاسی اداره کل اصفهان انتخاب شده وبعنوان مسول ،سرپرستی گروههای سرود وموسیقی اعزامی به جشنواره سرود رامسر را بعده داشته که در این دوران ضمن همکاری با دوستانی نظیر استاد رضوی ،مجتبی صادقیان ،جواد محب و کربلایی توانسته با گروههای اعزامی به عنوان نخست مسابقات سرود وبخشهای جنبی جشنواره دست یابد.شایان ذکر است در این سال مرحوم نحوی طی حکمی از طرف اداره اموزش پرورش ناحیه 2 مسول راه اندازی گروه موزیک بادی می گردد مرحوم نحوی در سال 65 از طرف اداره کل اموزش وپرورش مامور به تدریس واموزش مربیان پرورشی استان در زمینه سرود وموسیقی شده واز طرف اداره ارشاد در همان سال در جشنواره سرود وموسیقی به مناسبت دهه فجر در زمینه گروه سرود وموزیک بادی شرکت نموده که توانسته با گروه اصفهان مقام اول تنظیم واهنگسازی را بدست اورد وی در سال 66با توجه به فعالیت مستمری که داشته ضمن فعالیت در اموزش وپرورش به عنوان مربی سرود وموسیقی و داور توانسته مقامهای نخست جشنواره های سرود وموسیقی نواحی واستانی را کسب  نماید .وی در همان سال از طرف اداره ارشاد به عضویت شورای هفته جنگ درامده وابلاغ همکاری با شورای هماهنگی-تبلیغات اسلامی اصفهان را دریافت نموده اگرچه ایشان هیچ وقت از خدمت به جامعه معلولین بویژه نابینایان غافل نبوده چنانکه در سالهای متمادی به ویژه سال 66 تقدیر نامه های فراوانی را در این زمینه دریافت کرده.بطوریکه تقدیر نامه های موجود از سازمانهای هلال احمر ،بهزیستی،اموزش وپرورش و ارشاد اسلامی نشان دهندهتلاش بی وقفه این استاد روشندل در زمینه ارتقائ هنر میباشد.مرحوم نحوی ضمن عهده دار بودن مسولیت کلاسهای فوق برنامه اموزش وپرورش طی سالهای 68-74 در سال 68 از طرف هلال احمر اصفهان به عنوان سر پرست گروه سرود وارکستر موسیقی هلال احمر جهت اجرای برنامه در دهه فجر عازم کشور امارات متحده عربی شده و این روند ادامه داشته به طوریکه مرحوم نحوی سال 70 با گروه بهزیستی به آلمان و در خلال  سالهای 72-76 با ارکستر نابینایان تهران به کشورهای فرانسه- چین و کانادا اعزام شده و به اجرای برنامه پرداخته .شایان ذکر است وی بخاطر توانایی اش در نت نویسی و خط بریل و تبحر در آموزش به نابینایان در سال1380 موفق به اخذ اقامت از کشور کانادا جهت راه اندازی آموزشگاه موسیقی ویژه نابنایان شده که بنا به دلایلی از عزیمت به خارج صرف نظر کرده - مرحوم نحوی عمده فهالیتهای خود را طی سالهای 69-74 به ،عضویت در شوراهای موسیقی اداره کل آموزش و پرورش استان و آموزش و پرورش ناحیه2، عضویت در شورای دهه فجر استان پرداخته و در بخش اجرایی در سال 70 ضمن راه اندازی گروه موزیک بادی اداره کل به نظارت بر گروههای سرودو موسیقی آموزش و پرورش استان اصفهان جهت اعزام به مسابقات و جشنواره ها پرداخته و مسئولیت امورهنری و موسیقی جشنواره های هنرهای دستی- تجسمی ، سمپوزیوم آموزش ابتدایی، المپیاد های ورزشی و المپیاد کامپیوتر و ریاضی، گردهمآیی فارغ التحصیلان پرورشی کشو ر،مسولیت موسیقی جشنواره کشوری شعر و قصه در اصفهان و داوری مسابقات سرود نواحی استانی و شهرستانهارا به عهده داشته است  که بارها از وزیر اموزش وپرورش وقت لوحه های تقدیر دریافت کرده .مرحوم نحوی از سال 75 به مسئولیت انجمن سرود استان اصفهان منسوب شده و در خلال سالهای 75 لغایت 79 علاوه بر مسولیت جشنوارههای سرود استانی همراه با سایر دوستانش بعنوان داور( استاد دارابی- نورانیان فر- بطلانی،رضوی – رضایی نژاد- کیا – غیور ،مردانی– ملکی وشاهزیدی،خسروی دانش ،هادوی،ملک مسعودی وخانمها ناهید دایی جواد ،خرسندی،خدیوی،اقائی ودانشور......) به امر به گزینی سرود و موسیقی نواحی و داوری در نواحی وشهرستان هاپرداخته لازم به ذکر است مرحوم نحوی در تاریخ 3/3/76 در زمان وزارت آقای میر سلیم موفق به اخذ مجدد مجوزآموزشگاه با نام رودکی شده و آموزشگاه خود را از خیابان اردیبهشت به خیابان چهار باغ عباسی منتقل می نماید و تلاش خود را بر آموزش هنر جویان با بهره گیری از اساتید بر جسته ای چون.سعید مزدک، حمید رضا شهری ،فرهاد یدالهی،فرید اسماعیلی ،مریم مهرابی ،منصور پزشگی ،عباس نادری ،حمید رضاازادفر،دکترقبادیان،حسابی،دیهیم نیا،جوزدانی،بابائی،حامد محمدی،رسول شفائی،ذوالنوری ، حسین کیوان،برادران کبوتری،دارابی، سید مظفرمویدی،پژمان اختیاری،هوشیاری،.پور کمالی ،اسماعیلی،سلمانی، مجید مطاع،کریمی رضوی زاده ،نورانیان فر، فتاح بهزادی پور،نریمانی،سلحشور،کیوان عسگری پور ، حبیبی دردشتی،سید رضا طباطبائی ،عمو تقی،بیراموند،مصیبی ،رضایی منش،اسدی،منوچهر نحوی ،شهریار بلوچستانی،محمد مراد دارابی،،فریدی،برادران وحیدا،زرین نقش،تورج نحوی،محمدی،شفائی مقدم ،دکتر علیان ،ابوالفضل اقائی، مجتبی قاضی، غلامرضا کشاورز، بابک دیهیمی نیا،مجید حسابی،دکتر علیان، وتعدادی از مربیان خانم مانند ناجی،خرسندی،ابراهیمی،ولی خانی،اقایی،شمسائی،اکسیر،محرابی،اذری،خدادادی،دانشور،عسگری ومژگان اصفهانی زاده،ترمه باف،فنائیان،خواهران شجاعی، بکار می گیرد  که در این مدت استاد نحوی شاگردان زیادی راتربیت کرده که امروزه هرکدام از اساتید برجسته شهرمان میباشند  که میتوان از ان خیل عظیم اقایان روزبهانی،مصیبی،مهدی پور ،فرهاد یدالهی،بهنام خدارحمی،بهزاد خدارحمی،مریم خدارحمی،ایرج توکلی،ایرج سهرابی،علیرضا جمال،جلیل سجاد ،خانم ناجی،افشین رضائیفرشید بیانی،رسول اهنگرزاده،پیمان فروزنده،هاشم داودی،اکبر فروتن،برادران اسدی ،..را نام برد و از نکات شایان ذکر، توجه ویژه مرحوم نحوی به جامعه نابینایان است چنانچه طی سالهای 77-80 به دفعات از مدیر کل ارشاد اسلامی تقدیر نامه هایی دریافت کرده مبنی بر آموزش موسیقی و آموزش نابینایان .باید ذکر کرد مرحوم نحوی در سال 77 به افتخار بازنشستگی از اموزش و پرورش نایل شده وعلاوه بر عضویت در شورای موسیقی اموزش وپرورش مشغول تدریس دروس مبانی موسیقی وتشگیل گروه سرود در مرکز اموزش عالی زینب کبری وباهنر وحضرت زهرا واموزش ضمن خدمت اموزش وپرورش میشود و تا سال 83 همکاری خود را با آموزش و پرورش  صدا و سیما و سایر ارگانها ادامه داده بطوریکه در سال 83 جهت تنظیم سرود جانبازان(به سرپرستی استاد مرتضی نورانیان فر) برای سازمان جانبازان ابلاغ و در پی کسب مقام اول کشوری لوح تقدیر دریافت کرده لازم به ذکر است مرحوم نحوی طی سالهای 83-87 زمینه فعالیتی خود را در جهت فعالیت در اموزشگاه خود و انتشار آثارش در قالب کتاب و نوار ادامه داده به طوریکه مجموعه نوازهای آموزشی سرود وموسیقی با نام  نقش جهان را برای آموزش و پرورش و آلبومی برای شهرداری تحت عنوان فضای سبز و چندین کتاب در زمینه آموزش پیانو و آکاردئون تالیف کرده. و توانسته طی این سالها از مدیر کل اداره ارشاد اسلامی بارها لوح تقدیر دریافت نماید. جای بسی تاسف است که این استاد فرهیخته ، روشن دل صبحگاه  روز جمعه به تاریخ17/3/87 در اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفته و در روز 18/3/87 مصادف با شهادت حضرت زهرا در جمع دوستان و هنرجویانش بنابه خواست خود در قطعه 33 باغ رضوان(قطعه خانوادگی) به خاک سپرده شد شایان ذکراست مراسم هفته استاد مصادف با تولد حضرت زهرا ومراسم چهلم این استاد فرزانه مصادف با تولد حضرت علی(ع)در میان دوستان وهنرجویان این استاد ومرده فهیم وهنر دوست اصفهان برگزار گردید. مرحوم نحوی با نبت خدمت به خلق و جامعه هنری طی این سالها ابلاغها و تقدیر نامه ها و انتصابهای مختلفی داشته که  بنده از بین همه آنها به تعدای بسنده کرده و از ذکر همه آنها صرف نظر نموده ام اما به اختصار جهت آشنایی بیشتر بعضی از موارد را در ذیل همین بیوگرافی آورده ام:

 

15/6/80× کاست آوای نقش جهان و دریافت تقدیر نامه از ریاست اداره کل آموزش و پرورش-

 12/3/67×تقدیر نامه از مدیر کل شهرداری اصفهان جهت البوم فضای سبزسال 67

15/1/60× تقدیر از مدیر کل آموزش و پرورش جهت همکاری در بهمن 59

11/12/71× انتخاب بعنوان مسول موسیقی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان اصفهان

7/8/75  × ابلاغ انتخاب مسولیت سرود اداره کل اموزش وپرورش استان اصفان

2/6/66  × ابلاغ همکاری با ارشاد اسلامی استان اصفهان در هفته جنگ

30/6/72لغایت 14/8/75× ابلاغ انتصاب با مسولیت گروه موزیک ناحیه 2 اموزش وپرورش

29/4/71× انتصاب بعنوان مسول کلاسهای فوق برنامه آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

3/4/70  × ابلاغ انتصاب به سرپرستی موزیک بادی اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان

25/10/73× انتصاب بعنوان مسول جشنواره سرود ناحیه 2اموزش وپرورش

21/10/68× تقدیر نامه از ریاست ناحیه 2 آموزش و پرورش

15/19/70× ابلاغ انتخاب بعنوان عضو شورای موسیقی اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان

13/10/73× انتخاب بعنوان داور مسابقات سرود ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

13/7/66× تقدیر نامه از مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان بخاطر هفته بهزیستی

3/5/64  × انتخاب بعنوان سرپرست گروه اعزامی اصفهان به جشنواره سرود رامسررامسر

8/2/75  × ابلاغ انتصاب بعنوان مسول جشنواره سرود اداره کل استان اصفهان

4/2/75  × ابلاغ داوری مسابقات سرود اداره کل استان اصفهان

 

 

23/10/66× ابلاغ داوری مسابقات سرود ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

7/11/68× ابلاغ انتصاب به سرپرستی گروه  سرود وارکسترحلال احمر و عزیمت به دبی

10/3/70 ×ابلاغ انتصاب به سرپرستی گروه بهزیستی و عزمیت به آلمان

1/11/67× ابلاغ داوری سرود وموسیقی اداره کل  اموزش وپرورش استان اصفهان

20/7/64× ابلاغ انتصاب بعنوان مسورل سرود و موسیقی واحد فرهنگی سیاسی اداره کل اصفهان

3/5/68  ×ابلاغ انتصاب بعنوان مسول کلاسهای فوق برنامه ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

7/11/65× ابلاغ شرکت در مسابقات سرود ارشاد به مناسبت دهه فجر در تهران از طرف ارشاد اصفهان

6/6/61  ×ابلاغ انتصاب بعنوان مربی سرود حلال احمراستان اصفهان

7/3/60  × تقدیر توسط ریاست ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

8/10/66× ابلاغ انتصاب و همکاری با شورای هماهنگی تبلیغات اصفهان در زمینه امور هنری و موسیقی

21/2/73×ابلاغ انتصاب بعنوان مسول امور هنری سمپوزیوم آموزش ابتدایی

7/8/75  × ابلاغ انتصاب بعنوان مسولیت انجمن سرود استان اموزش وپرورش استان اصفهان

12/80   × تقدیر نامه بابت کسب مقام نخست سومین جشنواره سراسری سرود جانبازان

16/7/77× بازنشستگی

3/6/60  × ابلاغ همکاری و تدریس با بسیج منطقه 4 استان اصفهان

16/6/66× معرفی به صدا و سیما جهت شرکت در برنامه اینده سازان

7/5/66  × کسب مقام اول سرود استانی اموزش وپرورش استان اصفهان

12/6/73× ابلاغ انتصاب بعنوان مسول مسابقات سرود شعر و قصه کشوری در اصفهان

25/3/70× ابلاغ انتصاب به آماده سازی گروه سرود منتخب استان اعزامی به نیشابور

6/2/73  × ابلاغ انتصاب بعنوان مسول گروه موزیک استان

7/5/66  × ابلاغ اعزام به مسابقات کشوری از طرف اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان

1/4/65  × ابلاغ تدریس بعنوان مربی سرود به مربیان پرورش در ناحیه 3

6/4/63  × ابلاغ تدریس پیانو توسط اداره ارشاد

27/4/66× ابلاغ انتصاب بعنوان مربی سرود امور تربیتی در طرح تابستانه ناحیه2 اموزش وپرورش استان اصفهان

24/11/70× تقدیر نامه از ریاست ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

29/8/61× ابلاغ انتصاب بعنوان مربی سرود ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

17/10/66× ابلاغ داوری سرود اموزش وپرورش خمینی شهر

29/9/67× ابلاغ همکاری در شورای جشنهای فجر ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

16/4/64× ابلاغ انتصاب بعنوان سرپرست گروه سرود اعزامی از اصفهان

9/2/66  × تقدیر نامه از ریاست ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

1/12/75× ابلاغ داوری سرود استان اصفهان

25/11/75× ابلاغ داوری سرود منطقه برخوار

13/12/71× تقدیر نامه بخاطر حضور در المپیاد ریاضی و کامپیوتر از ریاست اداره کل آموزش و پرورش

10/11/71× ابلاغ انتصاب بعنوان مسولیت امور هنری المپیاد ریاضی و کامپیوتر

5/12/69× تقدیر از ریاست ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

29/4/71× ابلاغ مسولیت کلاسهای هنری ناحیه 2 در تابستان71

11/11/67× ابلاغ شرکت در جشنواره فحر 67 بعنوان سرپرست موزیک

20/8/68×ابلاغ همکاری با ارشاد بعنوان سرپرست موسیقی تئاتزپنهان در صدف

7/8/66×ابلاغ شرکت در جشنواره سراسریدانشجویان

3/11/72×ابلاغ مدیر داخلی جشنواره سرود ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

22/1/66×ابلاغ داوری مسابقات سرود اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان

23/2/74×تقدیر نامه از ریاست ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

11/6/68×ابلاغ انتصاب بعنوان مسول سرود وامور هنری مرکز اموزش اژه ای

3/2/76ابلاغ انتصاب بعنوان مسول مسابقات استانی اموزش وپرورش استان اصفهان

2/2/71×ابلغ انتصاب بعنوان مسول فنی گروه موسیقی در مرحله استانی اموزش وپرورش استان اصفهان

27/12/75×ابلاغ داوری  مرحله استانی اموزش وپرورش استان اصفهان وبه گزینی

21/1/75× ابلاغ داوری  مرحله استانی اموزش وپرورش استان اصفهان وبه گزینی

17/12/76×ابلاغ انتصاب بعنوان مسول جشنواره مسابقات سرود استان اصفهان

30/9/65×ابلاغ داوری ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

29/1/77×ابلاغ انتصاب بعنوان سرپرستومسول مسابقات هنری اداره کل استان اصفهان

29/5/73×ابلاغ داوری ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

 

 

9/11/70×ابلغ انتصاب بعنوان عضو شورای دهه فجر ناحیه 2 اموزش وپرورش استان اصفهان

15/11/70×ابلغ انتخاب بعنوان عضو شورای موسیقی اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان

29/1/78×ابلاغ داوری استانیاداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان

2/3/80×تقدیر نامه از مدیر کل ارشاداسلامی اصفهان

23/1/77×تقدیر نامه از مدیر  کل اداره ارشاد بخاطر تعلیم خط بریل به هنرجویان روشندل

15/11/80×ابلاغ انتصاب بعنوان سرپرست گروه نوازندگان گروه سرود جانبازان

مجموعه تقدیرنامه هایی که به مناسبتهای مختلف از مدارس سطح استان دریافت کردهاند که به نام برخی از این مدارس اکتفائ میکنیم:

دبستان شاهد هراتی،ناطق،ملک،،کوثرمدرسه راهنماییرحمت ،فارابی،باهنر،خلیفه سلطانی،غفاری،عدل،جلالیه،شهید اژه ایی،کلاهدوزان،حافظ،اندیشه،فرهنگیان،فقیهی واز دبیرستانها میتوان ادب،هراتی،صارمیه.حاتم بیک و..رانام برد

8/4/   ×مسول موسیقی گردهمایی فارغالتحصیلان پرورش کشور

10/4/   ×مسول موسییقی جشن عید ولایت

4/5/   ×مسول موسیقی جشنواره هنرهای دستی –تجسمی(باغ ابریشم)

4/5/  ×مسول موسیقی جشنواره هنرهای دستی-تجسمی (چهل ستون)

115/5/2525(1345) لغایت/6/2535(1355)×ابلاغ سرپرستی سازمان پیش اهنگی

24/4/50×گواهی شرکت در دوره اموزشی مربیان موسیقی (سلفژ)در اردوگاه کولک چال تهران

17/7/59×ابلاغ ایجاد گروههای سرود انقلابی در سازمان پیشاهنگی ناحیه 2

1/6/55×گواهی تایید کار بعنوان مربی مسول سازمان پیشاهنگی ایران از سال 45

در بخش تئاتر:

30/5/63 لغایت 19/4/68 ابلاغ  مسول موسیقی تئاتراستان اصفهان وابلاغهای مربوط به شرکت درجشنواره فجر بعنوان مسول موسیقی در همان سالها

16/3/69× ابلاغ  مسول موسیقی تئاتر دانش اموزی

21/8/65 لغایت سال 1369×ابلاغ انتصاب مسول موسیقی جشنواره تئاتر منطقه ایی دراصفهان

30/7/66× ابلاغ  مسول موسیقی تئاتر اصفهان در جشنواره دانشجوئی

17/6/66× ابلاغ  مسول موسیقی تئاتر اصفهان درجشنواره کارگری

تئاترهای کار شده:

هنگامه دیدار به کارگردانی خانم پاکدل

مامور به کارگردانی اکبر تشکری نیا(1366)

پنهان در صدف به کارگردانی احمد اشرفیان(1368)

راز کبری به کارگردانی  ابراهیم کریمی(1366)

نبرد حطین به کارگردانی  ابراهیم کریمی(1363)-----دریافت لوح زرین سومین جشنواره تئاتر فجر

میهمان به کارگردانی  ابراهیم کریمی

یل به کارگردانی  ابراهیم کریمی(1364)

شب   به کارگردانی احمد اشرفیان(1364)

سفر سبز در سبز   به کارگردانی بهروز غریبپور(1369)

ایوب به کارگردانی   غلامرضا ابوطالبی(1366)

گلریزون به کارگردانی جهانگیر سلطانی(1366)

بهشت گمشده به کارگردانی    عباس اسماعیلی(1364)

عمو دلار به کارگردانی محمد علی میاندار

سومین شب  به کارگردانی   ابراهیم کریمی

خواجه تاج دار به کارگردانی   احمد اشرفیان(1365)

اسیابان به کارگردانی  احمد اشرفیان

فرار از همراه   به کارگردانی  مهدی شهداد

عدالت اقای جک مایر  به کارگردانی   محمد علی میاندار

سه شب راحت  به کارگردانی ابراهیم کریمی

حلاج مظلوم بالای دار به کارگردانی   ابراهیم کریمی

خداحافظ سهراب به کارگردانی  طرفه نژاد